Als je bij Werken in de Wellness solliciteert hebben wij noodzakelijkerwijs een aantal persoonsgegevens nodig. Dit zijn jouw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer. Dit is de minimale informatie wij nodig hebben om jouw sollicitatie goed te verwerken. Wij maken gebruik van een webbouwer en hostingprovider. Feitelijk hebben ook zij toegang tot jouw gegevens. Vandaar dat wij hoge eisen stellen aan hun beveiliging. Wij vinden het belangrijk dat je weet dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Daarom leggen we in dit privacy statement uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Kern van ons privacybeleid is: wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel om jouw sollicitatie (en mogelijk arbeisovereenkomst) zo goed mogelijk uit te voeren. Hiervoor gebruiken wij enkel noodzakelijke informatie. De persoonsgegevens die wij verwerken bewaren wij alleen wanneer wij je meenemen in de sollicitatieprocedure. Indien de sollicitatieprocedure gesloten is, zullen wij de gegevens conform wetgeving verwijderen.

Wie zijn wij?

Werken in de Wellness is een vacaturewebsite uitgegeven door International Wellness Resorts B.V. (IWR), gevestigd aan de Viskweekweg 10 te Emst. IWR is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens:

www.werkenindewellness.nl
IWR
Viskweekweg 10, 8166 KJ EMST
0578-700510

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer jij solliciteert via Werken in de Wellness, hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. Ook in andere gevallen, zoals bij informatie aanvragen en het bezoeken van onze website, verwerken wij gegevens. Hieronder staat meer uitgebreid omschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij ermee doen:

Voor- en achternaam Voor het correct verwerken van jouw sollicitatie.
Telefoonnummer Het kan zijn dat we contact op willen nemen over jouw sollicitatie.
E-mailadres Wanneer wij geen contact kunnen krijgen via jouw telefoonnummer, willen we graag alsnog in contact met je komen via jouw e-mail adres.
NAW Om jouw sollicitatie naar de juiste vestiging door te sturen, hebben we jouw adresgegevens nodig. Op die manier wordt jouw sollicitatie op de juiste manier verwerkt.
HR Wanneer je bij ons solliciteert kan je met ons bellen, e-mailen en ons via social media benaderen. Om ervoor te zorgen dat je niet twee keer jouw motivatie hoeft door te geven, slaan wij jouw gegevens op.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website en locatiegegevens Wij analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit doen wij door unieke bezoeken te registreren, met alle activiteiten die daarbinnen plaatsvinden. Denk hierbij aan het bekijken van pagina’s, ergens op inzoomen of op links te klikken. Soms voert een derde partij deze checks voor ons uit.
Internetbrowser en apparaat type Wij analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@iwr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy statement beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Werken in de Wellness deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventueel wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Werken in de Wellness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien wij jouw gegevens om andere redenen dan hierboven verstrekken, doen wij dat alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Onze website kan koppelingen bevatten naar websites van derden. Als je deze koppelingen volgt, verlaat je onze website. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden. Werken in de Wellness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door deze derden. Jouw gebruik van deze websites is voor eigen risico. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met jouw persoonlijke informatie omgaan hun privacy statement.

Vordering gegevens

Soms gebruiken wij gastgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Onder omstandigheden zijn we gehouden om persoonsgegevens door te geven aan relevante instanties. In verband met (internationale) sanctiewetgeving kan het onder omstandigheden ook voorkomen dat wij jouw gegevens delen met bijvoorbeeld financiële instellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Werken in de Wellness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@iwr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou aan te geven met welke naam, telefoonnummer en/of e-mailadres en bij welke vestiging je hebt gesolliciteerd. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je kunt ook via privacy@iwr.nl contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacy statement.

Werken in de Wellness heeft een Functionaris Gegevensbescherming die geregistreerd is bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Werken in de Wellness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Werken in de Wellness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@iwr.nl.

Grondslagen

Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van 1) een overeenkomst, 2) in verband met een gerechtvaardigd belang van Werken in de Wellness, 3) een gegeven toestemming en 4) in verband met een wettelijke plicht. Jouw gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk in verband met jouw sollicitatie en dus op basis van een overeenkomst met jou. Aanvullende contactmomenten zoals intakegesprekken en sollicitatiegesprekken geschiedt in verband met een gerechtvaardigd belang van Werken in de Wellness. Je kunt je ook zelf inschrijven voor een nieuwsbrief. In dat geval geef jij ons toestemming om jouw gegevens hiervoor te gebruiken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Werken in de Wellness gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Zowel Werken in de Wellness als andere partijen waarmee wij samenwerken kunnen cookies plaatsen op jouw computer en andere apparaten. Voor meer informatie over de wijze waarop deze partijen omgaan met cookies dien jij hun privacy voorwaarden te lezen.

Werken in de Wellness onderscheidt verschillende soorten cookies:

Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken als je dat al eerder hebt gedaan.

Heb je belang bij het plaatsen van cookies

Door cookies kunnen wij surfgedrag analyseren en daardoor de website verbeteren. We zijn continue bezig onze online service te verbeteren dankzij gegevens die we ontlenen aan trends en gedrag op onze website.

Wijzigingen

Per 23 mei 2018 vervangt dit privacy statement ons voorgaande privacy statement. Dit privacy statement wordt voortdurend herzien. Wij informeren je over wijzigingen door het nieuwe statement te publiceren op www.werkenindewellness.nl, waarna het direct in werking treedt.